شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

(منتشر شده در : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹)

جهت دريافت آگهی بر روی دانلود کليک نماييد و همچنين جهت مشاهده نحوه برگزاری مجمع بر روی دانلود کليک نماييد.