شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

(منتشر شده در : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹)

جهت دریافت آگهی بر روی دانلود کلیک نمایید و همچنین جهت مشاهده نحوه برگزاری مجمع بر روی دانلود کلیک نمایید.