ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

تعداد سهامدرصد
شرکت سرمايه گذاری ملی ايران (سهامی عام)۱٫۲۳۳٫۶۲۹٫۶۸۳۶۸٫۵۳
سازمان خيريه درمانی جوادالائمه۱۱۳٫۱۶۸٫۸۲۳۶٫۲۸
ساير اشخاص حقوقی۲۸٫۸۰۲٫۴۹۰۱٫۶۲
ساير اشخاص حقيقي۴۲۴٫۳۹۹٫۰۰۴۲۳٫۵۷
جمع کل۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۰