ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

عنوان

تعداد سهام

درصد

شرکت واسطه مالی مهر پنجم با مسئولیت محدود

۱,۲۱۷,۲۲۸,۴۶۵

۶۷٫۶۲

سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع)

۱۱۳,۱۶۸,۸۲۳

۶٫۲۸

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

۵۳،۴۹۰،۱۸۱

۲،۹۷

سایر

۴۱۶,۱۱۲,۵۳۱

۲۳،۱۳

مجموع

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰٫۰۰