شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

(منتشر شده در : یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶)

برای دریافت فایل گزارشات فعالیت هیئت مدیره بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.