شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

MDF هایگلاس

برای اطلاع از قیمت و سفارش محصولات با واحد فروش تماس بگیرید: 

تلفن فروش: 86035624 (021)

تلفن همراه: 1068961-0912

نمونه محصولات هایگلاس:

                                                      RF-0244                                                       

                                   RF-0274                                                                      

                                    RF-0243                                                
                                         RF-0250                                                                                               RF-0113                                                                                                                  RF-0248                                                           
                                                 RF-0254                                                                            RF-0257                                                                                                      RF-0253                                                 
                                      RF-0262                                                                                             RF-0259                                                                                                RF-0258                                                    
                                      RF-0281                                                                                                  RF-0278                                                                                              RF-0277                                                        
                                    RF-0281                                                                                     RF-0278                                                                                                    RF-0277                               
                                     RF-04                                                                                          RF-03                                                               RF-0292
RF-049 RF-047 RF-046A
RF-0108GP RF-087 RF-073
RF-183A RF-0170 RF-0127
RF-0225 RF-02003D RF-0191
RF-0263 RF-0247 RF-0229
RF-0283 RF-0276GT RF-0223
RF-0320Z RF-0318 RF-0303
RF-0375 RF-0343 RF-0322
RF-0195GP RF-0507 RF-0506
RF-0299 RF-0500 RF-0246