شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

MDF ملامینه

برای اطلاع از قیمت و سفارش محصولات با واحد فروش تماس بگیرید: 

تلفن فروش: 86035624 (021)

تلفن همراه: 1068961-0912

 

  • نمونه محصولات:
         
RF-1345 RF-1160 1170-RF          
         
RF-2025 RF-1040 RF-1260          
         
RF-2045 RF-1010 RF-2030          
         
RF-1070 RF-1060 RF-1050    
   
RF-1095 RF-1090 RF-1080    
   
RF-1115 RF-1110 RF-1100    
   
RF-1135 RF-1130 RF-1120    
   
RF-1150 RF-1145 RF-1140    
   
RF-1205 RF-1200 RF-1190    
   
RF-1230 RF-1220 RF-1210    
   
RF-1290 RF-1285 RF-1280    
   
RF-1320 RF-1310 RF-1295    
   
RF-1335 RF-1330 RF-1325    
   
RF-1385 RF-1355 RF-1350    
   
RF-1435 RF-1400 RF-1395    
   
RF-1485 RF-1450 RF-1440    
   
RF-1510 RF-1500 RF-1495    
   
RF-1540 RF-1530 RF-1520    
   
RF-1630 RF-1620 RF-1600    
   
RF-1660 RF-1650 RF-1640    
   
RF-1700 RF-1695 RF-1685    
   
RF-2020 RF-2010 RF-1705    
   
RF-1030 RF-2040 RF-2025