شرکت تولید فیبر ایران
تاریخ

فیبر خام

شرکت تولید فیبر ایران دارای دو خط تولید ورق فیبر در ضخامت های 2 تا 8 میلیمتر و با ابعاد کلی زیر است:

 

خط یک خط دو
445 * 183 555 * 122

ابعاد به سانتی متر

پس از برش ورق های فیبر در خطوط یک و دو، فیبر خام با مشخصات و ابعاد زیر به مشتریان محترم ارائه می گردد:

 

خط یک خط دو
221 * 183 275 * 122
175 * 183 244 * 122
163 * 183 183 * 122
118 * 183 122 * 122
94 * 183 ---

ابعاد به سانتی متر